Betlém Hlinsko

* nachází se 22 km od hotelu

Památková rezervace Betlém v Hlinsku je jednou z expozic Souboru lidových staveb Vysočina, jediné muzeum v přírodě v Pardubickém kraji. Jde o soubor roubených a zděných domků, které si tu v první polovině 18. století postavili drobní městští řemeslníci.

Aktuální informace naleznete zde: https://www.nmvp.cz/vysocina/pro-navstevniky/prohlidka-expozicnich-arealu

Tel.: +420 469 311 429, +420 469 326 415

Email:vysocina@npu.cz

www.betlem-hlinsko.cz

VESELÝ KOPEC

*nachází se 30 km od hotelu

Skanzen Veselý Kopec se skládá z téměř třiceti objektů, které dohromady tvoří osadu s volně rozptýlenou zástavbou. Zdejší expozice přinášejí svědectví o životě a práci drobných rolníků od první poloviny 19. století do poloviny 20. století. Zemědělské usedlosti doplňují nejen drobné vesnické stavby (špýchar, chlívky, apod.), ale i lidové technické památky na vodní pohon. Nejvýznamnější z nich je vodní obilní mlýn.

Tel.: +420 469 326 415, +420 469 311 429

Email: vysocina@npu.cz

Aktuální informace naleznete zde: https://www.nmvp.cz/vysocina